Ψάξτε   σε        Αναζήτηση
Γλώσσα

News

19 προσλήψεις στο νοσοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Monday, May 18, 2020 22:00:00

 Ανακοίνωση ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης, του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

2 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΜΑΓΕΙΡΩΝ
16 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
1 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Προκηρυξη ΕΔΩ


©2010-2021 Pliroforiopoli.gr + einfo.gr - All rights reserved.