Ψάξτε   σε        Αναζήτηση
Γλώσσα

News

383 προσλήψεις σε δήμους για οκτάμηνα

Tuesday, May 5, 2020 22:00:00

 Tο ΥΠΕΣ προχώρησε στην έγκριση της σύναψης τριακοσίων ογδόντα τριών (383) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ ανταποδοτικού χαρακτήρα.oktam1


©2010-2021 Pliroforiopoli.gr + einfo.gr - All rights reserved.